Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Yayınladığımız Kitaplar

Kitabın Adı: Deka'dans : Yıkımın Estetiği

Editörler: Özlem Oğuzhan, Joan B. Pineda

Formatı: Elektronik

ISBN: 9786058121133

Yayın Tarihi: 2022

Sayfa Sayısı: 100

Baskı: 1. Baskı

İncelemek için tıklayınız

Eser Adı: Kadıköy Hasanpaşa Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı Üzerine Bir  İnceleme

Yazar: Özge Gürsoy, Nazlı Ferah Akıncı

Formatı: Elektronik (.epub formatında, .rar dosyası)

ISBN: 9786058121119

Yayın Tarihi:2021

Sayfa Sayısı: 172

Baskı: 1. Baskı


İncelemek için tıklayınız

Eser Adı: Haşiye: Alâ Şerhi'l-Keşşâfli'l-Cmia:

Cürcâni'nin Keşşâf Şerhine Haşiye

Yazar: Taşköprülüzâde Ahmed Efendi

Tahkik ve Tercüme: M. Taha Boyalık

ISBN: 9786056695315

Yayın Tarihi: 2016

Sayfa Sayısı: 634

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Mukavva (Gömlekli)

Fiyatı: 111.49 TL

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Sipariş formuna gitmek için tıklayınız!.

Eser Adı: Ahlak ve Siyaset Risaleleri

Yazar: Taşköprülüzâde Ahmed Efendi

Tahkik ve Tercüme: Müstakim Arıcı

ISBN: 9786056695353

Yayın Tarihi: 2016

Sayfa Sayısı: 127

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Mukavva (Gömlekli)

Fiyatı: 50.17 TL

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Sipariş formuna gitmek için tıklayınız!.

Eser Adı: er-Risâletü'l-Câmia: li Vasfi'l-Ulûmi'i Nafia: Faydalı İlimlerin Niteliklerini Kuşatan Risale

Yazar: Taşköprülüzâde Ahmed Efendi

Tahkik ve Tercüme: Murat Kaş

ISBN: 9786056695346

Yayın Tarihi: 2016

Sayfa Sayısı: 106

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Mukavva (Gömlekli)

Fiyatı: 44.60 TL

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Sipariş formuna gitmek için tıklayınız!.

Eser Adı: Felsefe Risaleleri

Yazar: Taşköprülüzâde Ahmed Efendi

Tahkik ve Tercüme: Kübra Şenel, Cahid Şenel,

M. Zahid Tiryaki

ISBN: 9786056695339

Yayın Tarihi: 2016

Sayfa Sayısı: 198

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Mukavva (Gömlekli)

Fiyatı: 55.75 TL

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Sipariş formuna gitmek için tıklayınız!.

Eser Adı: es-Se'âdetü'l-Fahira fi Siyâdeti'l Ahira: İlimler Tasnifi: (Yüce Ahiret Makamına Götüren 

Değerli Mutluluk) 

Yazar: Taşköprülüzâde Ahmed Efendi

Tahkik ve Tercüme: Sami Turan Erel

ISBN: 9786056695308

Yayın Tarihi: 2017

Sayfa sayısı: 171

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Mukavva (Gömlekli)

Fiyatı: 72.47 TL

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Sipariş formuna gitmek için tıklayınız!.

Eser Adı: Mantık Risaleleri

Yazar: Taşköprülüzâde Ahmed Efendi

Tahkik ve Tercüme: Berra Kepekçi, 

Mehmet Özturan, Harun Kuşlu

ISBN: 9786056695322

Yayın Tarihi: 2016

Sayfa Sayısı: 247

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Mukavva (Gömlekli)

Fiyatı: 55.75 TL

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Sipariş formuna gitmek için tıklayınız!.

Eser Adı: Arz Marûz İlâm: Osmanlı Diplomati-kasında Belge formlarının Değişimi Üzerine bir İnceleme

Yazar: Ekrem Tak, Bilgin Aydın

ISBN: 9786056695377

Yayın Tarihi: 2018

Sayfa Sayısı: 572

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Mukavva

Fiyatı: 111.49 TL

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Sipariş formuna gitmek için tıklayınız!.

Eser Adı: Bahâristân Şerhi: Hediyyetü'l-İrfân

Der-Şer-Bahâristân

Yazar: Mehmed Şâkir Edendi

Hazırlayan: Dr. Ersin Durmuş

ISBN: 9786056695384

Yayın Tarihi: 2018

Sayfa Sayısı: 631

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Mukavva 

Fiyatı: 89.20 TL

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Sipariş formuna gitmek için tıklayınız!.

Eser Adı:Türkçe Öğrenen Yabancılar İçin

Türk Edebiyat Antolojisi

Hazırlayanlar: Dr. Bekir İnce, Dr. İsmail Güleç

ISBN: 9786056695391

Yayın Tarihi: 2018

Sayfa Sayısı: 157

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Mukavva

Fiyatı: 44.60 TL

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Sipariş formuna gitmek için tıklayınız!.

Eser Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler Toplum ve Gençlik

Yazarlar: Ahmet Cihan, Ömer Say, Turgay Anar

ISBN: 9786055688707

Yayın Tarihi: 2016

Sayfa Sayısı: 232

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Karton

Fiyatı: 

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Eser Adı: Gelibolu: Tarih, efsane ve Anı

Editörler: İbrahim Güran Yumuşak,

M. Mehdi İlhan

ISBN: 9786058603608

Yayın Tarihi: 2013

Sayfa Sayısı: 554

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Karton

Fiyatı: 

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Eser Adı: Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir

Editörler: ibrahim Güran Yumuşak,

M. Mehdi İlhan

ISBN: 9786058616813

Yayın Tarihi: 2015

Sayfa Sayısı: 554

Baskı: 1. Baskı

Kapak: Mukavva

Fiyatı:

Yayınlayan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi