Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Tarihçe

Tarihçe

21 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6005 numaralı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamalerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek 127. maddeyle kurulan Üniversitemizin idari yapılanması çerçevesinde   26.07.2011 tarihinde Hüsnü Demirbaş’ın Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak atanmasıyla kütüphanemizin kurulma çalışmaları başlamıştır. 

Maltepe Kampüs Kütüphanesi

Yaklaşık 500m² olan Kütüphanemizin ilk fiziksel mekânı, Maltepe İlçesi Cevizli Mah. Toros Cad. üzerinde bulunan Maltepe İmamet, Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı binasının 5. katında yer alıyordu. Buradaki kütüphanemiz 5. katta 2 adet koleksiyon odası, 1 adet kullanıcı salonu, 1 personel odası, 1 Şube Müdürü odası ve bankodan oluşmaktaydı. Daire Başkanımızın odası 4. katta diğer daire başkanlarının odalarının yanında yer almaktaydı.

Eylü 2012’de Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 1 Şube Müdürü, 1 Şef ve 1 Kütüphaneci’nin atanmasıyla personel yapılanması başlarken aynı zamanda Üniversitemizin ilk öğrencilerini almasıyla koleksiyonumuzu oluşturma faaliyetleri hızlandırıldı. 15.10.2012 tarihinde Ümit Meriç’in Dualar ve Aminler adlı kitabının otomasyon sistemine kaydedilerek rafa yerleştirilmesiyle kütüphanemizin koleksiyonunun ilk adımı atıldı. Aynı tarihten itibaren ödünç ve iade işlemleri de başlatılarak kütüphanemizin kullanıcı hizmetleri de başlamış oldu. Kullanıcı odaklı hizmeti kendisine prensip edinen kütüphanemiz, ilk öğrencilerimizin İngilizce hazırlık sınıfına kayıt olmaları üzerine 3000 adet İngilizce hazırlık ve okuma kitabı (Stage Kitap) alarak hızlı bir şekilde kütüphane dermesine ekleyip kullanıma sundu. Daha sonraki dönemlerde de kullanıcı odaklı koleksiyon geliştirme prensibi sürdürüldü.

Eylül 2013'te Kütüphanemizin Merkezi Maltepe İlçesi Cevizli Mah. Toros Caddesi’nden Üsküdar İlçesi Ünalan Mahallesi’ndeki eski Devlet Malzemeleri Ofisi Sosyal Tesisleri binasına taşındı. Kütüphanemizin geriye kalan kısımları 1 personelle birlikte 3. kattaki bir salona taşındı. Yaklaşık 1 yıl sonra üniversitemizin Maltepe’deki eğitim faaliyetlerine son verilmesi üzerine kütüphanemiz de buradaki faaliyetlerine son vererek Üsküdar İlçesi Ünalan Mahallesindeki eski Devlet Malzemeleri Ofisi Sosyal Tesisleri’ndeki kütüphaneyle birleşti.

Kuzey Kampüs Kütüphanesi

14 Şubat 2014 tarihinde resmi açılışı yapılan bu kütüphanemiz 2 koleksiyon salonu, 1 kullanıcı salonu, 2 personel odası, 1 daire başkanı odası ve 1 mutfaktan oluşuyordu. 305 metrekareden oluşan bu kütüphanede yaklaşık 2 yıl hizmet verildikten sonra kütüphanemizin merkezi Kadıköy İlçesi Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu no: 98’de inşa edilen Güney Kampüs C Blok 1. kata taşındı. Böylece kütüphanemiz Kuzey Kampüs Kütüphanesi ve Güney Kampüs Kütüphanesi olmak üzere 2 ayrıldı. Kuzey Kampüs Kütüphanesinde teknik hizmetlerin yanında iade ve ödünç hizmetleri ile kullanıcı hizmetleri verilirken Güney Kampüs Kütüphanesinde idari hizmetlerin yanında elektronik yayınlardan yararlandırma ve diğer kullanıcı hizmetleri veriliyordu. Şubat 2016 tarihinde C Blok zemin kattan yaklaşık 100 m² yer verilmesi üzerine Kuzey Kampüs Kütüphanesi’ndeki koleksiyonun sosyal bilimler, dil ve edebiyat ağırlıklı kitapları Güney Kampüs Kütüphanesi’ne taşındı. Bir müddet sonra geriye kalan koleksiyon Kuzey Kampüs K Blok 1. kata taşınarak kütüphanenin bu binadaki hizmetlerine son verilerek bina yıkıldı. 204 m² büyüklüğündeki Kuzey Kampüs K Blok 1. kattaki yerimiz 1 kullanıcı ve koleksiyon salonu ile 1 personel odasından oluşuyordu. 2020 Ekim ayında bu kütüphanenin koleksiyonu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesine taşınarak varlığına son verildi.

Güney Kampüs Kütüphanesi

Bu kütüphanemiz 17 Eylül 2015 tarihinde Kadıköy İlçesi Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu no: 98’de inşa edilen Güney Kampüs C Blok 1. kata kuruldu. Başlangıçta 1 Daire Başkanı odası, 1 Şube Müdürü odası, 1 personel ofisi ile 1 kullanıcı ve koleksiyon salonundan oluşuyordu. Kütüphanenin idari hizmetleri, elektronik yayın hizmetleri ile kullanıcı hizmetlerinin bir kısmı bu kütüphanede veriliyordu. Başlangıçta kütüphane koleksiyonu kullanıcı salonu içinde yer almaktaydı ve dermesi sadece danışma kaynaklarından oluşmaktaydı. Şubat 2016 tarihinde C Blok zemin kattan yaklaşık 100 m² ilave yer verilmesi üzerine kullanıcı salonundaki danışma kaynakları ve Kuzey Kampüs Kütüphanesi’ndeki sosyal bilimler, dil ve edebiyat ağırlıklı kitaplar bu yeni tahsis edilen yere taşınarak burada ödünç ve iade hizmetleri de verilmeye başlandı. Ekim 2020 tarihinde bu kütüphanemizdeki koleksiyon İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesine taşıdı. Şuan bu kütüphanemiz 269 m² bir kullanıcı salonundan ibaret olup burada sadece kullanıcı hizmeti verilmektedir.  

Atalar Kampüs Kütüphanesi

Bu kütüphanemiz Temmuz 2016 tarihinde hizmet vermeye başladı. Kütüphanemiz 166 m²  olup 1 kullanıcı salonu, 1 koleksiyon salonu ve 1 personel odasından oluşmaktadır. Buradaki koleksiyonumuz bu binada eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren fakültelerin kitaplarından oluşmaktadır.

Orhanlı Kampüs Kütüphanesi

21 Mart 2019 tarihinde Orhanlı Kampüs Kütüphanemiz açılarak hizmetlerine başladı. Bu kütüphanemiz 310 166 m²  olup 1 Daire Başkanı odası, 1 teknik hizmetler odası ve 1 kullanıcı ve koleksiyon salonundan oluşmaktadır. Kütüphanemizin koleksiyonu burada eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan fakülte ve yüksekokullara göre şekillenmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi

Tem teşekküllü bir kütüphane binası yapmanın hikâyesi 2014 yılına kadar gitse de asıl ivmeyi 2016 yılında Ziraat Bankası’yla yapılan protokolle kazanmıştır. Bu protokole Kütüphane binasının maliyeti Ziraat Bankası tarafından üstlenmesi mimari projelerinin yapılmasını hızlandırdı. Kütüphane binasının avam ve kesin proje çalışmalarına kütüphaneden 1 yetkili toplantılara davet edilirken uygulama ve ayrıntı projeleri tamamen Yapı İşleri Dire Başkanlığı nezaretinde gerçekleştirildi. Bütün mimari planlar bitirildikten sonra 06.04.2018 tarihinde kütüphanenin yapım ihalesi yapıldı. 500 günde bitirilmesi planlanan kütüphanenin resmi temel atma töreni Cumhurbaşkanın Recep Tayip Erdoğan’ın teşrifleriyle 23 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Süresi içinde kütüphane binasının yapımı bitirilerek Ekim 2020 tarihinden itibaren kütüphane binası kullanılmaya başlandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesinin Genel Özellikleri

Kütüphane binamız 28 bin metrekarelik kapalı alanıyla 7/24 çalışma esasına göre tasarlanmış, modern kütüphaneciliğin gerektirdiği bütün olanaklara sahip, akıllı ve engelsiz bir binadır. Tam kapasiteye ulaştığında 1 milyon cilt kitap ve aynı anda 3000 kişinin hizmet alabildiği bir büyüklüğe sahiptir.

Binanın yapımında ve tefrişatında her türlü kullanıcı konforu düşünülmüş ona göre birimler ve alanlar oluşturulmuştur. Bu çerçevede kütüphanemizde tekli ve çoklu çalışma masalarının yanında çok sayıda grup çalışma çalışma odası ile sesli ve sessiz ders çalışma salonları, minderli oturma tribünü, puflu oturma masaları, diğer dinlenme alanları, akıl oyunları alanı, kullanıcı dolapları ve kantinimiz mevcuttur.

Kütüphane binamızda ayrıca Engelli Merkezi, Nadir Eserler Merkezi, Görsel İşitsel Medya Merkezi, Süreli Yayınlar Merkezi, Dijitalleştirme Merkezi, Mücellithane (Cilt Evi), Konferans Salonları, İbadethane, Yemekhane, Posta Odası ve Kütüphane Deposu da mevcuttur.

Akıllı kütüphane binamızda her türlü güvenlik önlemi alınmıştır. Duman ve koku algılayıcıları sayesinde tehlikeli durumlar Türkçe ve İngilizce kullanıcılarımıza bildirilmekte aynı anda siren sesi de otomatik olarak devreye girmektedir. Kolay ulaşılabilir noktadaki dört adet acil çıkış merdiveniyle kullanıcılarımız kısa sürede tahliye edilebilmektedir. Savaş ve afet durumları için sığınağımız da mevcuttur. Güvenlik kamera sistemi ve RFID güvenlik kapımızla hem kitaplarımızın hem de kullanıcılarımızın güvenliği ayrıca sağlanmaktadır.

Öğrenci ve akademisyenlerimiz eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında gereksinim duydukları basılı ve elektronik kaynaklara kampüs içinden ve kampüs dışından kolaylıkla erişim sağlayabilmektedir.

Kullanıcılarımız akıllı iade sistemi sayesinde kütüphanenin kapalı olduğu gün ve saatlerde üzerindeki kitapları iade edebilir; engelsiz iade ödünç istasyonlarımız sayesinde de bir görevliye gerek duymadan kitap ödünç alabilir ve iade edebilir.

Kütüphanemizde katlar arasındaki ulaşım iki adet merdivenin yanı sıra dördü kullanıcı asansörü, biri de kütüphane asansörü olmak üzere beş asansörle sağlanmaktadır.

Kütüphanemizden Bazı Alanlar ve Fiziksel Büyüklükleri

Alan Adı

Adet

 Daire Başkanı Odası

 1

 16,86

 Şube Müdürü Odası

 1

 16,23

 Şef Odası

 1

 15,63

 Personel Odası

 0

 0

 Teknik Servis

 1

 86,63

Kullanıcı Salonu

 5

 4016,69

Kitap Koleksiyonu ve Serbest Çalışma Alanı

8

7014,94

Nadir Eserler Deposu

1

153,93

Multi Medya Blgisayar Kullanma Alanı

1

 336,6

 Gazete Okuma Alanı

 2

 255,94

 Süreli Yayınlar Alanı

 1

 429,68

 Danışma ve Rezerv Kaynaklar Alanı

 1

 255,29

 Fotokopi Odası

 3

 46,28

 Ödünç Alma Bakosu

 3

 150,6

 Arşiv

 4

 472,09

 Depo

 2

 198,31

 Sığınak

 1

 961,27

 Mücellithane (Ciltevi)

 1

 45,99

 Grup Çalışma Odası

 11

 200,47

 Dinlenme Alanı

 2

 263,57

 Sanat Sergisi Salonu

 1

 316,41

 Engelli Kullanıcı Merkezi

 1

 204,19

 Minderli OturmaTribünü

 1

 168,15

Fuaye

 2

 307,91

 Yemekhane

 1

 279,33

 Cafe

 1

 298,15

 Bayan Mescit

 1

 36,27

 Bay Mescit

 1

 54,25

 İç Bahçe

 1

 251,58

 Teras

 1

 1157,62

 Konferans Salonu

 1

 467,35

 TOPLAM

 62

 18478,21

Amacımız


Akademisyen, öğrenci, idari personel ve dış kullanıcılarımızın gereksinim duydukları bilgi kaynaklarını, günümüz teknolojik gelişmelerini dikkate alarak uygun ortam ve teknolojik altyapıyla en kısa zamanda karşılamak.

Hedeflerimiz

Kütüphanemizi, bilgiye erişimin en kısa zamanda sağlandığı bir bilgi merkezi duruma getirmek.

Aranan bilgi kütüphanemizde mevcutsa bilgiyi anında karşılamak, aranan bilgi kütüphanemizde yoksa en geç 3 gün içinde KİTS-ILL (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi – Kütüphanelerarası Ödünç Verme - InterLibrary Lending) veya TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) sistemleri aracılığıyla temin etmek.

Kütüphanemizi, kullanıcılarımızın gönül rahatlığıyla oturup araştırma yapacağı, ders çalışacağı; ferah bir mekân, ısı ve ışık düzenlemesi yapılmış, havalandırma sistemi olan, uygun mobilya ve otomasyon alt yapısıyla donatmak.

Kütüphanemizi, mini tiyatro ve sinema salonları, konferans ve sergi salonları, kantin, dinlenme ve eğlence alanlarıyla sosyal yaşam merkezi haline getirmek.