Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Görev Dağılımı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görev Dağılımı
Ad-Soyad Unvanı Görev Yeri Görev Saati Görev Tanımları
Menduh DİNÇ Daire Başkan Vekili Güney Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *İdari görevler
*Yayın Sağlama
*Kurumsal Arşiv Hizmetleri
*Web Sayfası
* Elektronik Yayınlar
*iThenticate ve Turnitin Şifresi Sağlama
*Katalog kontrolü
*Bağış kitapların yer tespiti muhafazası,kayıtları.
*Daire Başkanının olmadığı hallerde Başkana vekalet etme, ilişik kesme
Sevim KAVRUT Fakülte Sekreteri Kuzey Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *Kuzey Kampüs Kütüphanesinde yürütülen ödünç verme ve iade alma işlemlerine nezaret etmek. *Kütüphanenin düzenli çalışmasını sağlamak.
*Daire Başkanının olmadığı hallerde Başkana vekalet etme, ilişik kesme.
Serap ASLANGÖZ Şube Müdürü Cevizli Kampüs Kütüphanesi 08.00-16:30 *Kullanıcı Kayıt İşlemleri
* Ödünç ve İade İşlemleri
*Daire Başkanının olmadığı hallerde Başkana vekalet etme, ilişik kesme
Neslihan KARATAŞ Bilgisayar İşletmeni  Güney Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *İdari Ofis işleri
*Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri
* Yazı İşleri
*Maaş İşlemleri
*Yayın Sağlama ve Ödeme İşlemleri,
*Satınalma ve Ödeme İşlemleri
*Kısmi Zamanlı İş ve İşlemleri ve Diğer…
*İlişik kesme kontrolü
*Yolluk ödemesi
Sezgin LEZGİ Bilgisayar İşletmeni  Güney Kampüs Kütüphanesi 16:30-23:00 *Gece Sorumlusu
Berra OKUDAN  Memur Güney Kampüs Kütüphanesi  08:00-16:30 *Kullanıcı Kayıt İşlemleri
*Ödünç ve İade İşlemleri
*Etiketleme, Damgalama, Manyetikleme
*Rafa Yerleştirme
Zehra KARTAL Kütüphaneci Güney Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *Kataloglama ve Sınıflama
*Mutemet Hizmetleri (Ödünç ceza işlemlerinin tahsili ve muhasebeleştirilmesi.)
*ILL işlemleri
*İlişik kesme kontrolü
                                                   
Fatih TAŞDÖĞEN Kütüphaneci Güney Kampüs Kütüphanesi  08:00-16:30 *Kataloglama ve Sınıflama
*TÜBESS
* Süreli Yayınlar
*Kütüpnaler arası yayın ve malzeme taşıma işlemleri.
*İlişik kesme kontrolü