Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Görev Dağılımı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görev Dağılımı
Ad-Soyad Unvanı Görev Yeri Görev Saati Görev Tanımları
Gülümser Susoy Daire Başkanı Güney Kümpüs Kütüphanesi 08:00-16:30

Harcama Yetkilisi

Kütüphane kadrosunu oluşturmak.

Yönetime bütçe taslağı sunmak.

Kütüphaneler arasında koordinasyonu sağlamak.

Faaliyet raporu sunmak.

Kütüphaneyi günün koşullarına göre donatmak.

Grektiğinde çeşitli eğitimler düzenlemek.

İlişik kesme

Menduh DİNÇ Şube Müdürü Güney Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *Yayın Sağlama
*Kurumsal arşiv hizmetleri
*Web sayfası
* Elektronik yayınlar 
*iThenticate ve Turnitin şifresi sağlama
*Katalog kontrolü yapma
*Bağış kitapların yer tespiti muhafazası,kayıtları.
*Daire Başkanının olmadığı hallerde Başkana vekalet etme, ilişik kesme
Fatih KÖKER Şube Müdürü Kuzey Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *Kuzey Kampüs Kütüphanesinde yürütülen ödünç verme ve iade alma işlemlerine nezaret etmek. *Kütüphanenin düzenli çalışmasını sağlamak.
*Daire Başkanının olmadığı hallerde Başkana vekalet etme,
Serap ASLANGÖZ Şube Müdürü Cevizli Kampüs Kütüphanesi 08.00-16:30 *Kullanıcı Kayıt İşlemleri
* Ödünç ve İade İşlemleri
*Daire Başkanının olmadığı hallerde Başkana vekalet etme, ilişik kesme
Hüseyin Emin Sert Öğretim Görevlisi Orhanlı Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:00 *Kullanıcı Kayıt İşlemleri
* Ödünç ve İade İşlemleri
*Daire Başkanının olmadığı hallerde Başkana vekalet etme, ilişik kesme
Neslihan KARATAŞ Bilgisayar İşletmeni  Güney Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *İdari Ofis işleri
*Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri
* Yazı İşleri
*Maaş İşlemleri
*Yayın Sağlama ve Ödeme İşlemleri,
*Satınalma ve Ödeme İşlemleri
*Kısmi Zamanlı İş ve İşlemleri ve Diğer…
*İlişik kesme kontrolü
*Yolluk ödemesi
Berra OKUDAN  Memur Güney Kampüs Kütüphanesi  08:00-16:30 *Kullanıcı Kayıt İşlemleri
*Ödünç ve İade İşlemleri
*Etiketleme, Damgalama, Manyetikleme
*Rafa Yerleştirme
Zehra KARTAL Kütüphaneci Güney Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *Kataloglama ve Sınıflama
*Mutemet Hizmetleri (Ödünç ceza işlemlerinin tahsili ve muhasebeleştirilmesi.)
*ILL işlemleri
*İlişik kesme kontrolü
                                                   
Fatih TAŞDÖĞEN Kütüphaneci Güney Kampüs Kütüphanesi  08:00-16:30 *Kataloglama ve Sınıflama
*TÜBESS
* Süreli Yayınlar
*Kütüpnaler arası yayın ve malzeme taşıma işlemleri.
*İlişik kesme kontrolü
 
Nalan DURSUN Memur Cevizli Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *Kullanıcı Kayıt İşlemleri
*Ödünç ve İade İşlemleri
*Rafa Yerleştirme
Şafak İLAN Memur Güney Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *Kullanıcı Kayıt İşlemleri
*Ödünç ve İade İşlemleri
*Rafa Yerleştirme
Güler DEMİR Hzimetli Güney Kampüs Kütüphanesi Okuyucu Salonu 08:00-16:30 Okuyucu salonunun kontrolünü sağlama.
Ozan TAPKİ Hizmetli Orhanlı Kampüs Kütüphanesi 08:00-16:30 *Kullanıcı Kayıt İşlemleri
*Ödünç ve İade İşlemleri
*Rafa Yerleştirme