Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Üniversitemizin Yayıncılık Hizmetleri Yeniden Başladı

27.09.2019

“İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları Yönergesi” 11.09.2019 tarihinde Üniversitemiz Senatosu’nda görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiş ve Üniversitemiz yayıncılık hizmetleri yeniden başlamıştır.   

Bu çerçevede Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı web sayfasında “Yayıncılık Hizmetleri” başlıklı bir link oluşturularak yayın başvurusunda bulunacak olan akademisyenlerimizin hizmetine sunulmuştur.