Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Staj Başvurularımız Başlamıştır.

28.03.2022

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

STAJ BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerine staj yapma olanağı sağlanmaktadır.

Staj dönemi sonunda;

  • Mesleki beceri ve iş kültürlerinin gelişmesi,
  • Üniversite kütüphaneciliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkez Kütüphanesi hakkında bilgiler edinmesi,
  • İlgili kanun ve yönetmelikler hakkında bilgiler edinmesi,
  • Teknik Hizmetler, Okuyucu Hizmetleri, Engelsiz Bilgi Merkezi, Sayısallaştırma Bölümü, Elektronik Kaynaklar Bölümü, Nadir Eserler Kütüphanesi gibi uygulama alanlarını görmesi,
  • Kariyer planlarına yardımcı olunması, amaçlanmaktadır.

Staj döneminde, stajyerlerin tüm günleri planlanır ve haftalık programları stajla ilgili personel tarafından kendilerine iletilir. Stajyerlerin staj süreleri boyunca giriş ve çıkış saatleri staj devam formu ile kontrol edilir. Stajyerlerin staja devamı zorunludur. Devamsızlık yapan stajyerlerin durumları ilgili staj koordinatörlüklerine kütüphane yönetimi tarafından yazılı olarak bildirilir. Stajyer, staj süresince ilgili amirlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Kurumun genel işleyiş kurallarına (giriş-çıkış saatleri, yemek hizmetleri (SKS’nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde faydalanabileceklerdir.), sağlık ve güvenlik kuralları, gizlilik ilkeleri vb. gibi) uymak zorunda olup amirleri tarafından stajının sonlandırılması istenen öğrencinin ilişiği kesilecek ve durumu üniversitesine yazılı olarak bildirilecektir. Stajyer öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve kalacak yer temini sağlanamayacaktır.

Program dahilinde stajyer öğrencinin tüm birimler ile görüşmesi, tüm uygulamalarda bulunması, staj süresince kütüphanenin toplantı, etkinliklerine katılarak gözlem yapması, devam eden projeler hakkında detaylı bilgilendirme ve mesleğin temel konu alanlarında ilgili kişilerle görüşmesi sağlanır. 

Staj Dönemleri ve Süresi

Staj süresi yaz dönemi içinde (15 Haziran – 15 Eylül) olmak üzere üç dönem olarak ve üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin belirlemiş olduğu sürelerde – en az 20 ve en fazla 40 iş günü-yapılmaktadır.

Staj Alanı

Merkez Kütüphane

Staj Programı

Sıra No

Yapılacak İş

1

Ödünç/İade, Üye İşlemleri

2

Elektronik yayınların kullanımı

3

Sağlama (Liste oluşturma, yaklaşık maliyet hesaplama, gelen kitapların kontrolü, kataloglamaya hazır hale getirmek)

4

Depo düzenleme, kitap taşıma

5

Rafa kitap yerleştirme, ince tarama

6

Kataloglama sınıflama ve rafa kitap yerleştirme eğitimi

7

Veri girişi

8

Bilgi ve Deneyim arttırıcı sosyal ve kültürel programlar

Başvuru Tarihleri;

28.03.2022 – 31.05.2022

Kontenjan

Her dönem için ayrılan kontenjan 15’şer kişidir.

Başvuru :

Linki doldurarak başvurunuzu yapabilirisiniz.

https://webforms.medeniyet.edu.tr/app/form?id=aaNTIw&b=0

Mülakat :

Durumunuza göre zoom veya yüze yüze mülakat yapılacaktır. Mülakat tarihleri ve yeri başvurunuzdan sonra bildirilecektir.

Başvuru Duyurusu

Başvuru duyurusu, https://kutuphane.medeniyet.edu.tr/tr adresinde duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

Başvuruların Değerlendirilme Sonuçları

Başvurular bireysel olarak değerlendirilecek mülakatın akabinde staj yapmaya hak kazanan öğrencilere başvuru sonuçları bireysel olarak bildirilecektir.