Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programı Deneme Erişimine Açıldı

31.10.2018

Erişim Linki: http://www.legalbank.net

Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;

  • “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik, Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere, 68 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık alanlarına göre ayrılmış içeriğe, tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.