Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

KÜTÜPHANEMİZ DIŞ KULLANICIYA AÇILDI

19.09.2022

KÜTÜPHANEMİZ DIŞ KULLANICIYA AÇILDI

2022 – 2023 Eğitim öğretim yılı ile birlikte “Merkez Kütüphanemiz” dış kullanıcılarımıza açılmıştır. Gerekli koşulları sağlayanlar kütüphanemizi kullanmak için başvurabileceklerdir.

Dış kullanıcı kategorileri; Personel ve teknik eksiklikler giderildiğinde revize edilecektir.

Başvuru süreçleri şu şekildedir;

Dış Kullanıcı Olabilecekler:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi personeli veya öğrencisi olmayan aşağıda kategorisi belirlenmiş olan kullanıcılar dış kullanıcı olarak kabul edilir.

 1. Akademisyen
 2. Doktora Öğrencisi          
 3. Yüksek Lisans Öğrencisi
 4. İMU Akademik ve İdari Personelinin Eşi ve Lise son sınıf ile Üniversite okuyan çocukları 
 5. Bağışçılarımızın Eşi ve Lise son sınıf ile Üniversite okuyan çocukları (Demirbaşımıza girmiş en az 500 kitap bağışlamış olmak )
 6. Üniversitemizin Emekli Akademisyen ve İdari Personeli
 7. Üniversitemiz ile ortak proje yürüten kurum ve kuruluşların projede yer alan görevlileri
 8. Üniversitemiz ile protokolü olan kurum ve kuruluşların protokol kapsamında çalışma yürüten görevlileri i
 9. Diğer ( Kültür, Bilim ve Sanat Eseri Müellifleri, Araştırmacılar vb.)

Dış Kullanıcı Olabilmek İçin Gerekli Belgeler:

 • Islak imzalı Dış Kullanıcı Başvuru Formu (Fotoğraflı)
 • Kimlik Fotokopisi ve 1 adet güncel fotoğraf
 • Kurum/Personel/Akademisyen/Öğrenci Kimlik Belgesinin Aslının İbrazı ve Fotokopisi
 • Durumunu gösterir belge (Kütüphaneyi Kullanacak tüm kategorilerde yer alan başvuru sahiplerinin durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.)
 • 50 ₺ Kart Bedeli Yatırdığına Dair Banka Dekontu (Başvurusu Onaylananlar kart bedelini yatırıp Kütüphane ve Dokümantasyon daire başkanlığına diğer belgeler ile ibraz ettikten sonra kartlarını teslim alacaklardır.)

“İ” kategorisindeki başvuruların değerlendirilmesi (kabul edilip edilmemesi);  kapasite, yoğunluk, imkânlar ve işleyiş göz önünde bulundurularak Kütüphane ve Dokümantasyon daire başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Dış Kullanıcı olabilmek için merkez kütüphaneye bizzat başvurmanız veya Islak İmzalı Dış Kullanıcı Başvuru Formunu ve ibraz edilmesi zorunlu tüm belgeleri kutuphanediskullanici@medeniyet.edu.tr uzantılı mail adresine göndermeniz gerekmektedir.

Başvuranlar; Mail yoluyla alınan başvurularda; “Müracaatınız Kabul Edilmiştir.” mesajı gelince, bizzat başvurularda ise form onaylandıktan sonra, kart bedelini yatırıp banka dekontu ile dış kullanıcı olabilmek için istenilen tüm belgeleri eksiksiz olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına teslim edecekler sonrasında Dış Kullanıcı Kartlarını teslim alabileceklerdir.

Başvurular sadece hafta içi mesai saatlerinde yapılacaktır. Dış Kullanıcı başvuru hakkı yokken veya başvurusu onaylanmadan yatırılan kart bedelleri iade edilmeyecektir.

Dış Kullanıcı Şartları:

 1. Dış Kullanıcı süresi yıllıktır. Başkanlık 1 hafta önceden haber vermek şartı ile süre kısıtlamasına gidebilir.  Yenileme talebi yapılmadıkça otomatik yenilenmeyecektir.
 2. Dış kullanıcılığının devam ettirilmesi için dış kullanıcı başvuru formu ile tekrar başvuru yapılması gerekmektedir.
 3. İstanbul Medeniyet Üniversitesince belirlen Dış Kullanıcı tanımlamasına uygun görülen başvurular kabul edilecektir.
 4. Kart bedeli her yıl Kütüphane Değer Takdir Komisyonunca belirlenir.
 5. Kartın kaybedilmesi ve yeni kart talebi halinde o yıl için belirlenen kart bedelinin iki katı alınacaktır.
 6. Kartın kaybedilmesinden doğan sorumluklar kullanıcıya ait olup; Başkanlığımıza dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.
 7. Kullanıcıdan kaynaklanan (kırılma, çatlama, delinme, bükülme vb.) arızalar nedeniyle kullanım dışı kalan kartların ücretsiz değişimi yapılmamaktadır.
 8. Dış kullanıcılığı iptal edildiğinde veya dış kullanıcılık son bulduğunda kart iade edilecektir. İade edilen kart için kart bedeli geri ödenmez.
 9. Verilen giriş kartları sadece kütüphane kullanımı içindir. Dış Kullanıcılar sadece Merkez Kütüphaneyi ve Merkez kütüphane alanlarını kullanabilirler. Kütüphanenin dışındaki alanlara geçtikleri tespit edilenlerin dış kullanıcılığı iptal edilecektir.
 10. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı oluşan yeni şartlara göre Rektörlüğün onayı ile Dış Kullanıcı kabul ve işleyiş şartlarını değiştirebilir.

Kütüphane Kullanım Kuralları:

Dış kullanıcılar sadece kütüphane içindeyken hizmetlerden yararlanabilirler. Dış kullanıcılar, basılı kaynakları ödünç alma hizmetinden yararlanamaz, kütüphane dışına herhangi bir materyal çıkaramazlar

Kısıtlamalar:

 1. Başkanlık; yoğunluk, üniversite etkinlikleri vb. durumlarda kütüphane kullanımını sınırlama, kontenjan koyma hakkına sahiptir. Sınav Dönemlerinde dış kullanıcı kabul edilmeyecektir.
 2. Dış kullanıcıların üniversitede olağanüstü güvenlik önlemleri dönemlerinde kampüse girmeleri engellenebilir.
 3. Kütüphaneye kapalı şişede su harici içecekle girilemez, tütünlü mamuller kullanılamaz.
 4. Kamera, fotoğraf makinası vb. cihazlar ile kütüphane içinde izin almadan kayıt yapılamaz.
 5. Çalışma masalarında rezerve amaçlı kişisel eşya bırakılamaz.
 6. Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma, kaybolma vb. olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
 7. Kütüphanedeki donanımların (masa, sandalye, vb.) yerleri sadece görevliler tarafından değiştirilebilir.
 8. Kütüphanede her türlü materyale zarar veren ve/veya kütüphane dışına izinsiz materyal çıkartma teşebbüsünde bulunan kullanıcılar hakkında yasal işlem başlatılır.
 9. Dış Kullanıcılar Kütüphane kurallarına uymadıklarında Dış Kullanıcılığı iptal edilecektir.
 10. Sorularınız İçin:026280 2088

Başvuru formu için tıklayınız