Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Jaypee Digital: Tıp, Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği Platformu deneme erişimine açıldıe

29.05.2018

Erişim linki: http://www.jaypeedigital.com/

Erişim tarihleri: 03.05.2018 – 29.06.2018

Jaypee Digital Tıp, Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği Platformu Hakkında

Anadili İngilizce olmayanlar için anlaşılabilir akademik İngilizce ile yazılmış;

700’den fazla ders e-kitabı (textbook), 2000’den fazla akademik e-kitap olmak üzere toplam 3000 e-kitap,

4000’den fazla ameliyatları gösteren ve sesli anlatımlı video,

MCQ, SBA, SCE soru ve cevap bankaları

USMLE, MRCP, FRCS, FRCR sınavları için hazırlık kitapları

Konulara göre ayrılmış deneme sınavları, 70.000'den fazla çoktan seçmeli soru vardır.

Eski sayıları ve en son sayılarına erişilebilen 59 e-dergi içermektedir. Bu 59 e-derginin 12 tanesi doğrudan diş hekimliği ile ilgilidir.

Kullanıcılar tüm kitap chapterlarını ve makaleleri bilgisayarlarına indirebilirler.

Jaypee veritabanında yer alan e-kaynakların MARC kayıtları Jaypee’nin web sitesinde mevcuttur.