Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

İletişimde Beden Dili

29.04.2022

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ

GELİŞİM ATÖLYELERİ

ETKİLİ İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ

Beden dili; vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen “Sözel olmayan” iletişim şeklidir. Beden dili kullanılarak gönderilen sinyaller, neredeyse tamamen bilinçaltı tarafından algılanarak işlenir ve anlamlandırılır.

Yapılan bazı araştırmalar, insan iletişiminin sadece %7’sinin kelimeler aracılığıyla gerçekleştiğini öne sürerken diğer bazı araştırmalar bu oranın %30-%40 civarında olduğunu savunmaktadır. Her iki araştırma sonucuna göre ortak bir kanıya varmak gerekirse; insanlar arasındaki iletişimin asgari %60 azami %93’lük bir oranda beden dili kullanılarak yapıldığı söylenebilir. İnsanlar konuşurlarken fiziksel hareketlerle konuşmalarını desteklerler. Bazı durumlarda zihinsel (kelimeler) faaliyet daha zor geldiğinden, konuşmalarını daha basit olan fiziksel hareketlerle desteklerler. Tüm bu fiziksel hareketler durum ve hal bildirmekte yardımcı olurlar. İfadeler aynı zamanda kişinin içinde bulunduğu durum hakkında da bilgiler vermektedir.

Bu atölyemizde katılımcılar günlük hayatlarında kendilerini ifade ederken kullandıkları bedensel hareketlerin anlamlarını öğrendikleri gibi, etkili bir iletişim için beden dilinin nasıl kullanılması gerektiğini örnekler üzerinden irdeleme fırsatı bulacaklardır.

Eğitimci: Süleyman TANRIVERDİ (Formatör, Akademi Koordinatörü, İGEDER)

Kayıt : https://webforms.medeniyet.edu.tr/app/form?id=DFcxSA&b=0

Yer         : İMÜ Ziraat Bankası Konferans Salonu

Tarih      : 12.05.2022 – Perşembe  

Saat       : 17.30/19.00

Kayıt ve Bilgi : https://kutuphane.medeniyet.edu.tr/tr

Not: Katılımcılara, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği İGEDER tarafından katılım belgesi verilecektir.