Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

China Academic Journals Full-text Database (Çince Akademik Dergi veritabanı) Deneme Erişimine Açıldı

10.02.2020

Çin’de yayımlanan Çince akademik makaleleri İngilizce abstract ile literatür değerlendirmesinde katkıda bulunan, tam metin erişilen makaleleri Çince olarak kullanıcılarına sunan China Academic Journals Full-Text Database (Çince Akademik Dergi Veri Tabanı) 07.03.2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Erişim linki: http://new.oversea.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ