Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi) Platformu Deneme Erşimine Açıldı

15.11.2019

               Nitel, Nicel ve Karma Araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinde kullanılan yazılımların online    ve interaktif olarak öğretildiği Türkiye’deki ilk platform olan www.ayeum.com faaliyete başladı. Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi AYEUM,sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ile ilgili eğitimler sunuyor. Ayrıca  SPSS, AMOS, R uygulamaları,ENDNOTE, NVIVO, CMA, MAXQDA, Mendeley, Citavi, Zotero vb. yazılımları online ve interaktif dersler yoluyla öğretiliyor.

AR-GE çalışmaları kapsamında yerli bir öğrenme yönetim sistemi yazılımı geliştiren AYEUM,her eğitimde,eğitim öncesi kişilerin mevcut bilgi ve becerilerini ölçerek, kişiye özel öğrenme imkânları sunuyor. Eğitime katılan araştırmacıların öğrenip öğrenmediğini tespit eden ve buna bağlı anlık dönüt veren yazılım, katılımcılara %100 öğrenme ve memnuniyet garantisi veriyor.

Bu platform aracılığıyla araştırmacıların araştırma yapabilme kapasitelerini geliştirmek, Türkiye’nin SSCI,SCI, AHCI indekste taranan dergilerdeki yayın sayısını ve yayın kalitesini arttırmak hedeflemektedir.

Her bir eğitimin en az doktora derecesine sahip yerli ve yabancı öğretim üyeleri tarafından anlatıldığını başta SPSS, AMOS, NVIVO, MAXQDA, ENDNOTE Nicel-Nicel-Karma Yöntem olmak üzere platformda 40’dan fazla online eğitim bulunmaktadır.

Deneme erişimi için tıklayınız