Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
03.07.2017 YÖK Üniversiteler yayın yönetmeliği
23.05.2016 İMU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphane Yönergesi
23.01.2016 Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 1)
20.05.2016 2547 Yükseköğretim Kanunu
20.05.2016 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
23.05.2016 Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 2)
23.05.2016 Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 3)
20.05.2016 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
20.05.2016 4734 Kamu İhale Kanunu
23.05.2016 Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 1
23.05.2016 Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 2
20.05.2016 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
20.05.2016 6245 Harcırah Kanunu
23.01.2016 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel tebliğ (Sayı 2007/1)
23.05.2016 Yükseköğretim Kurumları "Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği"