Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Görev Dağılımı

Adı Soyadı Görevi
Hüsnü DEMİRBAŞ Daire Başkanı
Menduh DİNÇ Şube Müdürü –Yayın Sağlama, Kurumsal Arşiv Hizmetleri, Web Sayfası ve Elektronik Yayınlar, iThenticate ve Turnitin Şifresi Sağlama, 
Neslihan KARATAŞ Taşınır Kayıt Kontrol, Yazı İşleri, Maaş İşleri ve Telefon Faturası Ödemesi, ILL İşlemleri
Zehra KARTAL Kayıt, Ödünç ve İade İşlemleri, Kataloglama ve Sınıflama, Mutemet Hizmetleri
Berra OKUDAN Kayıt, Ödünç ve İade İşlemleri, Etiketleme, Damgalama, Manyetikleme, Rafa Yerleştirme
Sezgin LEZGİ Gece Sorumlusu
Fatih TAŞDÖĞEN Kataloglama ve Sınıflama, TÜBESS, Süreli Yayınlar