Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Islamic Finance Hub (IFH) ve Middle East Strategic Studies Online (MESSO) Veritabanları

06.03.2018

Islamic Finance Hub (IFH) ve Middle East Strategic Studies Online (MESSO) veritabanları 3 Nisan 2018 tarihine kardar deneme arişimine açıldı. Her iki  veritabanımıza Kütüphane Web Sayfasından Veritabanları içinden Deneme Veritabanları linklerinden erişim sağlayabilirsiniz. Veritabanları hakkında bilgi aşağıdadır. 

Middle East Strategic Studies Online (MESSO) Hakkında

Middle East Strategic Studies Online (MESSO), Orta Doğu meselelerinde uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve hukuk alanında araştırma, istihbarat ve analizler için bir kaynaktır. Veri tabanı, 2007'den itibaren her gün büyüyen 9500'den fazla rapor içermektedir. MESSO, Orta Doğu'da 6 ülkede 10 düşünce kuruluşu ve araştırma enstitüsünün raporlarını içermektedir.

Konular:

 • Arap-İsrail ilişkileri
 • Seçimler ve bölge genelindeki hükümet değişimleri
 • Eğitim, sağlık, göç, mülteci ve sığınma gibi sosyal konular
 • Savaşlar, antlaşmalar ve siyaset
 • Askeri, savunma ve güvenlik
 • Terörizm ve iç güvenlik meseleleri
 • Yasalar, bütçeler, ekonomik gelişmeler ve uluslararası anlaşmalar

Middle East Strategic Studies Online (MESSO) is a source on international relations, politics, and public administration for research, intelligence and analysis in Middle East affairs. The database includes a wide range of publications from 2007 onward and contain more than 9500 reports.

MESSO Published by Ten think tanks and research institutes across 6 Countries in the Middle East.

               Subjects:

 • Arab-Israeli affairs
 • Elections and changes of government across the region
 • Social issues such as education, healthcare, immigration, refugees and asylum
 • Wars, treatises, and diplomacy
 • Military, defense and security
 • Terrorism and issues of internal security
 • Legislation, budgets, economic developments and international agreement

Erişim Linki: http://platform.almanhal.com

Islamic Finance Hub (IFH) Hakkında

Islamic Finance Hub (IFH)

IFH, İslami finans ve bankacılık alanında kitaplar, dergi makaleleri, standartlar, konferans bildirileri ve raporlardan oluşan 1500 fazla belge içermektedir. Bu koleksiyon, İslam uyumlu finans, ekonomi, bankacılık ve hukukun son trendlerini ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde araştıran ve analiz eden politika enstitüleri, ekonomik düşünce kuruluşları, hükümet denetleyicileri, bankalar, hukuk firmaları ve akademik kurumları içerir.

Konu Alanları:

• İslami finansal hizmetler

• İslami sermaye piyasaları

• Kurumsal yönetim

• Yasal düzenlemeler

• M&A (Birleşme ve satın alma)

Islamic Finance Hub (IFH) is a 1500 documents comprised of books, journal articles, standards, conference proceedings, white papers and reports on Islamic Finance and banking. The collection provides policy institutes, economic think tanks, government regulators, banks, law firms and academic institutions with critical research and analysis of the latest trends and applications of Islamic Finance, economics, banking, and law.

Subject Areas:

• Islamic financial services

• Islamic capital markets

• Corporate Governance

• Regulatory affairs

• M&A

Erişim Linki: http://platform.almanhal.com